Duyurular

2010 YILI, ON BİRİNCİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJE YARIŞMASI

Ana Safa
Duyurular >> Ana Safa

Son Başvuru Tarihi: 28 Ekim 2010
 

Enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji verimliliğinin artırılması tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de büyük önem arz etmektedir.

Bakanlığımızın enerji politikaları çerçevesinde; enerji verimliliğinin artırılması amacıyla başarılı projelerin duyurulması ve teşvik edilmesi etkin bir politika aracı olarak değerlendirilmektedir. Bu düşünceden hareketle endüstriyel işletmelerimizin uyguladığı enerji verimli ve çevreye duyarlı projelerin ve teknolojilerin ortaya çıkarılması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması, endüstriyel işletmeler arasında bilgi alışverişinin artırılması, enerji verimliliği konusunda yeni ve benzer çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla her yıl Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmaları (SENVER) düzenlenmektedir.

Bu yıl 11 inci kez düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması (SENVER-11) “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri (SEVAP)”, “Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET)” ve “Enerji Verimli Ürün (EVÜ)” olmak üzere üç ana gruptan oluşmaktadır.

Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması plaket ve ödülleri; 2011 yılında düzenlenecek olan ”Enerji Verimliliği Haftası” etkinlikleri kapsamında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan tören ile verilecektir.

SENVER-11'e başvurular ile ilgili dökümanlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmekte olup, başvuruların en geç 28 Ekim 2010 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğüne  ulaştırılması gerekmektedir.

 http://www.eie.gov.tr/duyurular/EV/senver11_2010/2010_sanayi_yarismasi.html

 

Geri